เปลี่ยน ซอฟแวร์ PDPAต่างชาติเป็น Whitefact สามารถลดต้นทุนการจัดการ PDPA จากแพลตฟอร์มเดิมได้มากกว่า 30%

Challenges
ปัจจุบันทุกองค์กรจะต้องปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา หลากหลายองค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลมหาศาล จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในขณะนั้นมีแต่แพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตามข้อกฏหมาย GDPR จากต่างประเทศที่พร้อมใช้งานและสามารถปรับปรุงให้เข้ากับกฏหมายไทยได้เร็วที่สุด แต่ก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่สูง ทั้งจากลิขสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ และการปรับแต่งให้เข้ากับกฏหมายไทย

ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้พัฒนา Whitefact แพลตฟอร์มที่ทำให้องค์กรทั้งรายใหญ่และรายย่อยสามารถดำเนินการตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ด้วยแพลตฟอร์มที่พัฒนามาโดยเฉพาะ ตามข้อกฏหมายและความต้องการของธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ยังไม่เริ่มจัดทำโครงการ PDPA หรือองค์กรที่ต้องการทดแทนซอฟต์แวร์จากต่างชาติ โดยสามารถลดต้นทุนการจัดการโดยรวมได้มากกว่า 30%
Whitefact solution

“PDPA Platform ที่เข้าใจคนไทยมากกว่า”

ด้วยประสบการณ์การให้บริการด้านเทคโนโลยีให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ในทุกอุสาหกรรมมากว่า 28 ปี ประสบการณ์การจัดทำโครงการ พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงผู้เชื่ยวชาญด้านกฏหมายและการจัดการข้อมูล จึงทำให้เราเข้าใจบริบทและความท้าทายของแต่ละธุรกิจในประเทศไทย ทำให้เราสามารถพัฒนาแพลตฟอร์ม PDPA ที่เข้าใจองค์กรในไทยและครอบคลุมระเบียบ พรบ.ของไทยได้มากกว่า
ย้ายข้อมูลจากแพลตฟอร์มเดิมสู่ Whitefact ได้อย่างง่ายดาย
นอกจากแพลตฟอร์มประสิทธิภาพสูงแล้ว เรายังมีบริการ Migrate ขนย้ายข้อมูลจากแพลตฟอร์มเดิมส่งเข้าแพลตฟอร์ม Whitefact เพื่อให้สามารถย้ายข้อมูลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว และครบถ้วน 100% ด้วยเครื่องมือการขนย้ายโดยเฉพาะจาก whitefact ไม่ต้องกังวลว่าจะเสียเวลาลงข้อมูลใหม่ ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการโครงการ PDPA ได้ต่อเนื่อง
Published
Categorized as Blog

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *