ตัวอย่างการทำ Data Flow ของ PDPA

ตัวอย่างการทำ Data Flow ของ PDPA

Data Flow Mapping คือแผนผังการไหลเวียนข้อมูลของแต่ละแผนกอย่างละเอียดว่า ข้อมูลใดเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ถูกส่งผ่านและเก็บไว้ที่ไหน ใครเกี่ยวข้องข้อมูลนี้ นอกจากนี้ช่วยให้องค์กรเห็นภาพรวมเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างทางกฎหมายต่อการเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) คือผู้สมัครงานหรือนักศึกษาฝึกงาน และผู้ควบคุม – ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Controller & Processer) คือแผนก HR เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครถูกส่งจาก HR ไปยังแผนกที่เปิดรับตำแหน่ง ก็จะเข้าสู่การสัมภาษณ์ หากสัมภาษณ์ผ่านข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก็จะส่งต่อไปยังกรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม โดย HR จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นไว้ในแหล่งจัดเก็บข้อมูลขององค์กรต่อไปนั้นเอง ในความเป็นจริง การทำ PDPA ไม่ได้จบที่แผนก HR เพียงอย่างเดียว องค์กรต้องทำ Data Flow Mapping ที่มีกระบวนการแตกต่างกันออกสำหรับแต่แผนก ถึงจะเป็นการเตรียมความพร้อมได้อย่างครอบคลุมสำหรับองค์กรไหนที่กำลังมองหาผู้ช่วยจัดการ
PDPA อย่างเป็นระบบในที่เดียว เราขอแนะนำครอบคลุมตั้งแต่ระบบการจัดเก็บ เผยแพร่ ประมวลผล และตรวจสอบข้อมูล โดยทุกขั้นตอนมีผู้เชี่ยวชาญด้านไอที คอยให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนครับ

Published
Categorized as Blog